Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4522
Title: Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Đức Tỵ
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Thanh toán trong nước
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Kon Tum
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4522
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.94.pdfToàn văn1.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt176.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.