Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4513
Title: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình cung cấp dịch vụ và thu tiền tại trung tâm khai thác vận chuyển thuộc bưu điện tỉnh Bình Định
Authors: Mai, Hoàng Như Uyên
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Kế toán quản trị chi phí
Trung tâm khai thác vận chuyển (Bưu điện)
Bình Định
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4513
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.130.pdfToàn văn4.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt229.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.