Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4505
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Kon Tum
Authors: Dương, Hoàng Tiến
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Tín dụng
Quản trị rủi ro
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Kon Tum
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4505
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.114.pdfToàn văn1.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt157.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.