Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4500
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn
Authors: Trương, Ngọc Quý
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam
Quy Nhơn
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4500
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.96.pdfToàn văn1.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt307.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.