Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4479
Title: Nghiên cứu các đặc điểm vân tay ứng dụng vào công tác hình sự tại công an tỉnh Bình Định
Authors: Nguyễn, Nam Tư
Advisor: Lê, Văn Sơn
Keywords: Nhận dạng vân tay
Ứng dụng
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4479
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.102.pdfToàn văn3.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt347.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.