Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4471
Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin một cửa liên thông trong cấp phép đầu tư tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định
Authors: Nguyễn, Bay
Advisor: Võ, Trung Hùng
Keywords: Cấp phép đầu tư
Hệ thống thông tin một cửa điện tử
Dịch vụ Web
Thiết kế hệ thống
Sở kế hoạch và đầu tư Bình Định
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4471
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.136.pdfToàn văn3.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt336.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.