Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4444
Title: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Authors: Ngô, Tôn Thanh
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Đất đai
Quản lý nhà nước
Bình Định
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4444
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.131.pdfToàn văn1.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt312.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.