Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4422
Title: Nghiên cứu các kỹ thuật phân lớp dữ liệu và xây dựng chương trình hỗ trợ đánh giá thành tích nhân viên cho công ty eSilicon Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Hồng
Advisor: Trương, Ngọc Châu
Keywords: Phân lớp dữ liệu
Xây dựng chương trình
Nhân sự
Công ty Eslicon Việt Nam
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4422
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.95.pdfToàn văn890.87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt513.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.