Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4407
Title: Đánh giá tác động của việc sử dụng vốn vay từ nguồn xóa đói giảm nghèo của ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn xã Yachim thành phố Kontum
Authors: Dương, Thanh Tùng
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Vốn vay
Ngân hàng chính sách
Kon Tum
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4407
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.101.pdfToàn văn1.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt268.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.