Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4360
Title: Đào tạo nguồn nhân lực cho bộ máy quản lý nhà nước huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Authors: Trương, Nam Phong
Advisor: Đào, Hữu Hòa
Keywords: Nhân sự
Phát triển nguồn nhân lực
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4360
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.99.pdfToàn văn600.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt269.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.