Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4337
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Thị Thanh Thủy
Advisor: Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Thuế
Quản lý thuế
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4337
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.119.pdfToàn văn844.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt215.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.