Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4334
Title: Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Ngọc Huy
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Mô hình APT
Chứng khoán
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4334
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.104.pdfToàn văn1.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt259.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.