Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4306
Title: Biện pháp quản lý công tác đào tạo ở trường chính trị Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Đức
Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc
Keywords: Quản lý giáo dục
Công tác đào tạo
Trường Chính trị
Quảng Ngãi
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4306
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.105.pdfToàn Văn732.42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt170.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.