Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4275
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 3 (VDC3)
Authors: Nguyễn, Thị Điệp
Advisor: Đào, Hữu Hòa
Keywords: Nhân sự
Phát triển nguồn nhân lực
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4275
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.113.pdfToàn văn702.07 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt234.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.