Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4269
Title: Dạng toán phương và lý thuyết giống trong nghiên cứu các số nguyên tố dạng x2 + ny2
Authors: Đinh, Thị Thùy Linh
Advisor: Nguyễn, Gia Định
Keywords: Dạng toàn phương
Lý thuyết giống Gauss
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4269
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt155.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.