Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4242
Title: Nghiên cứu chiết tách, phân lập phẩm màu annatto từ hạt điều nhuộm bằng phương pháp KOH
Authors: Lê, Thị Hoa
Advisor: Đào, Hùng Cường
Keywords: Hóa hữu cơ
Chiết tách
Phẩm màu annatto
Nhuộm
Hạt điều
Phương pháp KOH
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4242
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.93.pdfToàn Văn4.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt728.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.