Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4240
Title: Chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế: Trường hợp tổng công ty điện lực miền Trung
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Tài chính
Báo cáo tài chính
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4240
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.132.pdfToàn văn885.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt425.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.