Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4236
Title: Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Đình Hải
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Quản trị tài chính
Bảo hiểm xã hội
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4236
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.129.pdfToàn văn1.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt157.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.