Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4231
Title: Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thanh Thy
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực
Nhân sự
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4231
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.121.pdfToàn văn872.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt171.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.