Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4208
Title: Nửa môđun trên nửa vành có đơn vị
Authors: Nguyễn, Thị Bích Trang
Advisor: Nguyễn, Gia Định
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Nửa môđun
Nửa vành có đơn vị
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4208
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.73.pdfToàn Văn617.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt164.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.