Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4197
Title: Tích phân xác định và ứng dụng trong hình học và vật lý
Authors: Nguyễn, Thị Kim Huyền
Advisor: Lê, Hải Trung
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Tích phân
Hình học
Vật lý
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4197
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.64.pdfToàn Văn558.57 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt260.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.