Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4192
Title: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Quảng Ngãi
Authors: Huỳnh, Thu Hiền
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Rủi ro tín dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4192
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.88.pdfToàn văn524.62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt204.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.