Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4187
Title: Nghiên cứu thành phần hóa học và xác định cấu trúc một số chất trong dịch chiết thân rễ của cây riềng (alpinia purpurata) ở thành phố Hội An - Quảng Nam
Authors: Lê, Vũ Châu
Advisor: Nguyễn, Thị Bích Tuyết
Keywords: Hóa hữu cơ
Thành phần hóa học
Cây riềng
Alpinia purpurata
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4187
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.65.pdfToàn Văn2.56 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.