Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4160
Title: Giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Hải Vân
Advisor: Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Giải quyết việc làm
Thu hồi đất
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4160
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.103.pdfToàn văn668.12 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt180.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.