Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4150
Title: Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Ngọc Ánh
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Quản lý nhà nước
Doanh nghiệp tư nhân
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4150
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.104.pdfToàn văn1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt453 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.