Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4148
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Bá Tiến
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Thuế
Quản lý thuế
Vốn FDI
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4148
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.110.pdfToàn văn2.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt304.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.