Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4147
Title: Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Anh Đào
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Tài chính
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4147
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.137.pdfToàn văn821.35 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt212.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.