Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4145
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Thị Kim Thư
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Vốn
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4145
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.128.pdfToàn văn944.81 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt226.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.