Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4139
Title: Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Vũ, Thị Lan
Advisor: Ninh, Thi Thu Thủy
Keywords: Kinh tế tư nhân
Ngành công nghiệp
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4139
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.120.pdfToàn văn816.8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt178.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.