Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4138
Title: Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Nam Phương
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Dịch vụ giáo dục
Giáo dục mầm non
Giáo dục mầm non ngoài công lập
Issue Date: 2012
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05; 90 trang.
Table of contents: Chương 1.Một số vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập; Chương 2.Thực trạng phát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp phát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4138
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiNamPhuong.TT.pdfTóm tắt423.91 kBAdobe PDFView/Open
LeThiNamPhuong.TV.pdfToàn văn840.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.