Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4127
Title: Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng hệ xúc tác lưỡng chức Pt/ZrO2 - SO4.2- /SBA-16 vào phản ứng đồng phân hóa Paraphin C5-C6
Authors: Nguyễn, Thị Nhị
Advisor: Phạm, Xuân Núi
Keywords: Chất xúc tác lưỡng chức
Đồng phân hóa
Paraphin C5-C6
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4127
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.87.pdfToàn văn2.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt785.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.