Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4124
Title: Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa TiO2/SBA-15 có cấu trúc Nano được chế tạo theo phương pháp gián tiếp
Authors: Mai, Thị Tường Vy
Advisor: Nguyễn, Phi Hùng
Keywords: Hợp chất hữu cơ ô nhiễm
Titan đioxit
Xúc tác quang hóa TiO2
SBA-15
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4124
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.83.pdfToàn văn19.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt5.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.