Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4111
Title: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học của lá cây cỏ lào Bình Định
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Trang
Advisor: Đào, Hùng Cường
Keywords: Chiết tách
Lá cây cỏ lào
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4111
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.87.pdfToàn văn6.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt157.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.