Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4103
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Dược phẩm
Chứng khoán
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4103
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.111.pdfToàn văn1.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt493.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.