DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/409

Nhan đề: Năm 2009: Thị trường vốn và kinh tế Việt Nam cần chuyển từ các bài thuốc chống lạm phát sang các bài thuốc chống giảm phát và chống suy thoái một cách đúng liều lượng
Tác giả: Nguyễn, Đại Lai
Từ khoá: Thị trường vốn
Lạm phát
Thị trường chứng khoán
Thị trường tài chính
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số tháng 3/2009, Tr. 12-14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/409
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0015.pdf5,8 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback