Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/409
Title: Năm 2009: Thị trường vốn và kinh tế Việt Nam cần chuyển từ các bài thuốc chống lạm phát sang các bài thuốc chống giảm phát và chống suy thoái một cách đúng liều lượng
Authors: Nguyễn, Đại Lai
Keywords: Thị trường vốn
Lạm phát
Thị trường chứng khoán
Thị trường tài chính
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số tháng 3/2009, Tr. 12-14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/409
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0015.pdf5.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.