Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4078
Title: Nghiên cứu phương pháp xác định phạm vi của thử nghiệm cơ bản từ kết quả đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế-Atax
Authors: Trần, Thị Thanh Tiếng
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Kiểm toán
Báo cáo tài chính
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4078
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.125.pdfToàn văn1.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt169.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.