Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4074
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Văn Lành
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Thẩm định tài chính
Dự án đầu tư
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4074
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.105.pdfToàn văn677.33 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt160.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.