Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4070
Title: Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển, chi nhánh Hải Vân
Authors: Phạm, Thị Vân Bình
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Ngân hàng
Cho vay
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4070
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.101.pdfToàn văn718.2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt236.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.