Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3964
Title: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của chi nhánh công ty cho thuê tài chính II - NHNo&PTNT Việt Nam - tại Đà Nẵng
Authors: Võ, Văn Tấn
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Rủi ro tín dụng
Cho thuê tài chính
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3964
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.100.pdfToàn Văn612.55 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt168.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.