Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3963
Title: Quản lý vốn lưu động tại công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng
Authors: Trần, Văn Nhã
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Vốn lưu động
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3963
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.105.pdfToàn Văn595.78 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt166.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.