Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3957
Title: Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phạm, Xuân Thủy
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Chăm sóc khách hàng
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3957
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.125.pdfToàn Văn804.31 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt165.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.