Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3956
Title: Phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Phạm, Thị Ý Nguyện
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Hoạt động cho vay
Cho vay doanh nghiệp
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3956
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.92.pdfToàn Văn526.83 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt191.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.