Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3952
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các công trình giao thông công chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Ông, Thị Thanh Vân
Advisor: Nguyễn, Phú Thái
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Quản lý chi
Ngân sách nhà nước
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3952
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.105.pdfToàn Văn4.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt219.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.