Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3949
Title: Quản trị vốn luân chuyển tại công ty cổ phần sông đà 10 tập đoàn sông đà
Authors: Nguyễn, Tiến Nhật
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Quản trị vốn
Vốn luân chuyển
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3949
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.110.pdfToàn Văn676.03 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt195.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.