Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3948
Title: Hạn chế rủi ro cho vay tại ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh Thừa Thiên Huế
Authors: Nguyễn, Thùy Trang
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Rủi ro cho vay
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3948
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.103.pdfToàn Văn747.1 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt281.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.