Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3945
Title: Hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Mai Hoa
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Tín dụng
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3945
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.108.pdfToàn Văn767.72 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt191.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.