Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3943
Title: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Liên Chiểu
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Trinh
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Cho vay tiêu dùng
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3943
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.96.pdfToàn Văn949.7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt193.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.