Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3942
Title: Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Huy Quỳnh
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Rủi ro tín dụng
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3942
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.102.pdfToàn Văn790.47 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt239.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.