Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3939
Title: Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng
Authors: Nguyễn, Minh Phương
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Rủi ro cổ phiếu
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3939
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.92.pdfToàn Văn1.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt187.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.