Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3938
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Quảng Nam
Authors: Mai, Thị Nhân Đức
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng bán lẻ
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3938
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.94.pdfToàn Văn834.38 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt219.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.